HiCity

אודות HiCity

HiCity הינו מרכז היזמות והחדשנות של עיריית הרצליה.

המרכז מקדם, יוזם ומרכז קשרים והזדמנויות למפגש עם סטרטאפים, המגזר העסקי, האקדמיה והרשות המקומית, בתחומי קיימות וסביבה. המטרה המרכזית של המרכז היא שיפור חיי התושבים והיערכות לשינויים בלתי צפויים בתחום האקלים, על ידי יצירת אקו-סיסטם מתקדם וחדשני. 

כחלק מחזונה של העיר הרצליה – להוביל חדשנות בתחומי קיימות וסביבה בזירה המוניציפאלית בישראל, תשמש העיר כפיילוט ליוזמות בתחומים אלו, שיוטמעו בשאיפה ברחבי עיר. כך, ייהנו התושבים מתוצרי שיתופי הפעולה שמקדם המרכז והעיר תתכונן לתרחישי אקלים עתידיים בלתי צפויים. המרכז שואף למצות את הפוטנציאל הקיים בחדשנות, למינוף והשגת תועלות סביבתיות, תועלות כלכליות ותועלות ציבוריות נוספות.

הכירו את הצוות

יפעת זמיר

מנהלת HiCity -
מרכז היזמות והחדשנות של עיריית הרצליה

ענת קורן ליבאי

תפעול וקשרי קהילה

המתמחים שלנו

תמר זינגר

מנהלת פרויקטים -
Coastal Urban Greenovation

רזיאל כהן

מנהל פרויקטים -
Coastal Urban Greenovation

שירן זריהן

מנהלת פרויקטים -
Coastal Urban Greenovation

נטע בירן

מנהלת פרויקטים -
Coastal Urban Greenovation

מקס לאגוי

מנהלת פרויקטים -
Coastal Urban Greenovation

אור דביר

מנהלת פרויקטים – כלכלה מעגלית

שיר שטינר

מנהלת פרויקטים – כלכלה מעגלית

יאזי זואנג

מנהלת פרויקטים – כלכלה מעגלית

הוועדה

הציבורית

שם מלא

כותרת בצוות

שם מלא

כותרת בצוות

שם מלא

כותרת בצוות

שם מלא

כותרת בצוות

אתם בחברה טובה