HiCity

Coastal Urban Greenovation

עיריית הרצליה שייכת לרשת ערים מובילות המקדמת קיימות וחדשנות פורצת דרך במדדים בינלאומיים. במסגרת הפרויקט Coastal Urban Greenovation, שפותח כחלק מהיערכות העירייה להתמודדות עם שינויי האקלים, מבקש מרכז Hicity לבחון פתרונות חדשניים ופורצי דרך שייתנו מענה לאתגרים שהוגדרו על ידי ראשי הצוותים מהעירייה.

המרכז מעודד יזמים וחברות, לפיתוח ויישום של פתרונות חדשניים ו/או טכנולוגיות חדשניות, שיצרו ערך ייחודי ומהותי במענה לאתגרים שמופו בהרצליה, באופן שלא היה קיים קודם לכן.

אנו מחפשים פתרונות חדשניים בעלי פוטנציאל משמעותי להטמעה רחבת היקף בהרצליה, בישראל ובעולם, בהתאם לאתגרים שהוגדרו בהרצליה – כעיר חוף מרכזית, חדשנית ובעלת מאפיינים ייחודיים.

האתגרים שלנו

מה יוצא לכם מזה?

ליווי והכוונה של מנטורים

שיתופי פעולה

דריסת רגל בשוק

מרחב עבודה שיתופי במתחם Hicity

תפוצה רחבה

מעטפת עירונית

מה

אנחנו מחפשים?

סטרטאפים שנמצאים אחרי סבב גיוס ראשון - A round ובעלי אבטיפוס של המוצר.

סטרטאפים המסוגלים להתחייב ל-POC, למשך התוכנית ולהטמעת המוצר בעיר הרצליה.

סטרטאפים שמציעים מוצרים בעל זיקה לנושאי קיימות או יכולים לתת מענה בנושאים הבאים: תחבורה חכמה, ניקוז וביוב, תהליכי סחף ואירוזיה, זיהום חופים ומדידת פליטות פחמן.