HiCity

קצת עלינו והשותפים שלנו

HiCity הינו מרכז היזמות והחדשנות של עיריית הרצליה.

המרכז מקדם, יוזם ומרכז קשרים והזדמנויות למפגש עם סטרטאפים, המגזר העסקי, האקדמיה והרשות המקומית, בתחומי קיימות וסביבה. המטרה המרכזית של המרכז היא שיפור חיי התושבים והיערכות לשינויים בלתי צפויים בתחום האקלים, על ידי יצירת אקו-סיסטם מתקדם וחדשני.

שלנו

האתגרים

תחבורה חכמה

תנועה חכמה וירוקה בין הרכבת לאזור התעסוקה

קראו עוד +
מניעת זיהום חופים

באמצעות הפרדת מי גשמים ממערכת הביוב

קראו עוד +
ניקוז עירוני

אתגר מערכת ואמצעי לסריקת מפגעים וחסימות במערכת הניקוז העירונית

קראו עוד +
פליטת פחמן

מדידת נתוני פחמן עירוניים

קראו עוד +
המצוק החופי

ניטור תהליכי התמוטטות המצוק החופי

קראו עוד +

אירועים קרובים

לא נמצאו אירועים קרובים כרגע ...